• Uitvaart Wim Dingemans

    Wim is overgebracht naar het uitvaartcentrum, Florijnstraat 60 in Oosterhout, waar het mogelijk is hem een laatste groet te brengen op maandag 23 januari tussen 19.00 en 19,30 uur.

    Het afscheid van Wim vindt plaats op donderdag 26 januari om 12.00 uur in de aula van crematorium Huis van Brabant, Florijnstraat 60 in Oosterhout.
    Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en herinneringen op te halen in het restaurant van het crematorium.