• Werkgroep vrijwilligers is gestart

    Dinsdag 23 mei is de werkgroep in de huidige samenstelling voor het eerst bij elkaar gekomen. De werkgroep bestaat uit Esther, Kirstin, Sylvia en Toine. Tijdens het eerste overleg zijn de acties die de hoogste prioriteit hebben besproken om in het nieuwe seizoen 2023 / 2024 een vliegende start te kunnen maken. De werkgroep bestaat nu uit vier leden van HV Dongen die naast deze werkgroep ook nog andere vrijwilligerstaken invullen. Een van de eerste acties waar aan gewerkt gaat worden is het uitbreiden van de werkgroep tot een groep van acht. De werkgroep komt op 20 juni voor het volgende overleg bij elkaar en we hopen tegen die tijd de werkgroep op de juiste sterkte te hebben. Leden of ouders van leden die willen helpen om het vrijwilligersbeleid van HV Dongen verder uit werken kunnen contact opnemen met Esther, Kirstin, Sylvia of Toine.