• Vrijwilligers zijn essentieel en een vereniging kan alleen bestaan met voldoende vrijwilligers. Helaas wordt het ieder jaar moeilijker om alle vrijwilligerstaken binnen een vereniging te vullen. Om dit probleem op te lossen heeft HV Dongen dit vrijwilligersbeleid opgesteld. Een beleid waarbij alle leden bij de vereniging betrokken worden zodat we allemaal met plezier kunnen handballen bij HV Dongen.

   

  Het beleid

  Met het nieuwe vrijwilligersbeleid wordt elk lid geacht om vrijwilligerstaken binnen de vereniging uit te voeren. De te vervullen taken worden voorafgaand van een seizoen bepaald en halverwege het seizoen geactualiseerd. Leden kunnen zich online inschrijven voor de openstaande taken. Elke taak levert een bepaald aantal punten op. Aan het einde van het seizoen dienen de vooraf vastgestelde aantal punten behaald te zijn. De hoeveelheid punten per taak en het totaal aantal vereiste punten zal voorafgaand aan het seizoen bepaald worden, dit hangt oa af van de hoeveelheid en soort taken binnen de vereniging.

   

  Regels vrijwilligerstaken

  Dit beleid wordt ondersteund met behulp van een aantal regels, om zo de taken binnen de vereniging eerlijk te kunnen verdelen:

  • Vrijwilligerswerk verplicht voor alle A jeugd- en seniorleden van H.V. Dongen.
  • Voor leden t/m de B voert een ouder de taak uit wanneer het kind geen vrijwilligerstaak kan uitvoeren. Wanneer er 2 of meer leden uit 1 gezin komen, dan voert de ouder voor 1 kind de taken uit.
  • Het lid of de ouder voert per jaar een aantal vrijwilligers taken uit waarbij minimaal 25 vrijwilligerspunten worden gehaald.
  • Ieder lid (ouder t/m de B-jeugd) vult in welke taken hij/zij gaat doen binnen de vereniging. Dit wordt in een planning bijgehouden.
  • Leden welke instromen gedurende het seizoen worden vanaf de eerstvolgende seizoenshelft geacht deel te nemen aan het vrijwilligersbeleid.
  • Leden of ouders die geen vrijwilligerswerk willen verrichten betalen voorafgaand van een seizoen (peildatum is 1 september) een afkoopbedrag. Hoogte bedraagt €30,00. Bedragen worden jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.**
  • Als het lid niet voldoet aan het vereiste aantal vrijwilligerstaken/punten, moet het lid een vergoeding betalen. Deze vergoeding bedraagt € 7,50 per niet uitgevoerde taak met een maximum vergoeding per seizoen van € 30,00. Bedragen worden jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.
  • Het afkopen voor het fluiten van verenigingswedstrijden is uitgesloten (onderling ruilen is uiteraard toegestaan). Leden vanaf de A-jeugd worden hiervoor ingepland.

   

  ** Leden (t/m de B-jeugd is het de ouder) geven aan het begin van het seizoen aan of zij de vrijwilligerstaak willen afkopen. Het bedrag wordt automatisch van de rekening geïncasseerd.

   

   

   

  Aantal vrijwilligerstaken

  Het aantal vrijwilligerspunten dat per lid moet worden uitgevoerd zal ieder jaar opnieuw worden bepaald.

  Het seizoen 2022 / 2023 wordt gebruikt als proefperiode. Doel is om in deze periode te komen tot een helder inzicht van de te verdelen taken, leden kennis te laten maken met het vrijwilligersbeleid en zodoende met ingang van het seizoen 2023 / 2024 een solide basis te hebben voor dit beleid. Er zal tot het eind van het seizoen 2022 / 2023 geen vergoeding in rekening gebracht worden bij onze leden. Wel zal deze inzichtelijk gemaakt worden en als zodanig worden besproken binnen de vereniging en met de betreffende leden.

   

  Vrijwilligerstaken en vrijwilligerspunten

  Aan elke vrijwilligerstaak zijn punten toegekend. Sommige taken zijn zwaarder en/of kosten meer tijd en leveren dus meer vrijwilligerspunten op. Het aantal vrijwilligerspunten per vrijwilligerstaak wordt jaarlijks door de commissie Vrijwilligersbeleid geëvalueerd en waar nodig aangepast. Nieuwe vrijwilligers taken kunnen op elk moment worden toegevoegd.

  Voorbeelden taken en bijbehorende punten

   

  Assistent trainster 1 keer per week

  60

  Coach jeugd team

  64

  Rijden uitwedstrijd jeugd

  2

  Scheidsrechter thuiswedstrijd D en E jeugd

  1

  Tijdwaarnemer thuiswedstrijd dames 1 of heren 1

  2

  Poetsen kleedkamers

  3

  Poetsen kantine

  2

  Lid van vrijwilligerscie

  20

  Lid van sponsorcie

  40

  Wedstrijdsecretaris senioren

  40

   

  Besteding afkoopbedragen en betaalde vergoedingen

  De ontvangen bedragen zullen worden besteed aan een voorafgaand bepaald doel (dit kunnen er maximaal 2 zijn). Dit zal iedere ALV opnieuw worden vastgesteld door stemming onder de aanwezige leden. Bestedingsdoeleinden kunnen door leden worden ingediend, voorafgaand aan de ALV. Voorbeelden van bestedingsdoeleinden zijn: verbeteren jeugdopleiding (investeren in trainers), aanschaf materialen, activiteiten voor leden etc.

   

  Hoe gaan we dit beleid toepassen?

  Om het makkelijker te maken om taken toe te kunnen kennen aan al de leden binnen de vereniging vindt de registratie plaats via de Handbal App. Leden kunnen zich eenvoudig via de app aanmelden voor beschikbare vrijwilligerstaken. Zo is in een oogopslag duidelijk welke leden netjes de taken hebben uitgevoerd en welke leden zich nog voor taken moeten inschrijven. Ook wordt het maken van de planning vereenvoudigd omdat leden zich zelf kunnen inschrijven voor bepaalde taken. Tevens kan er bekeken worden welke soort taken ieder lid kan uitvoeren. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld recreanten, senioren, jeugd en ouders.