• Het technisch beleidsplan geeft richting aan de werkwijze van HV Dongen op technisch gebied.  In het plan worden de doelstellingen van HV Dongen beschreven, zowel voor de korte als voor de langere termijn. De visie van HV Dongen staat hierbij aan de basis. De doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd door de technische commissie van HV Dongen en de resultaten worden gedeeld met het bestuur en de leden. 

    Open technische beleidsplan

  • Het technisch plan is het uitvoerend plan wat voortvloeit uit het technisch beleidsplan. Er wordt beschreven hoe trainers hun trainingen kunnen vormgeven en opbouwen, met als doelstelling het verhogen van het handbalniveau van alle spelende leden van HV Dongen. Het is dus een handvat voor alle trainers, coaches en het technisch kader van HV Dongen. 

    Open technisch plan