PROTOCOL CORONA-MAATREGELEN HV DONGEN

Tijdens de competitiewedstrijden gelden voor alle teams de richtlijnen zoals voorgesteld door het RIVM (afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten, geen handen schudden). Naast deze voor iedereen landelijke richtlijnen, is er ook vanuit het NHV een protocol opgesteld waar wij ons als HV Dongen aan houden:

Algemene uitgangspunten
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
– Schud geen handen!
– Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
– Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

Tijdens de wedstrijden en trainingen mag er geen publiek in de sporthal aanwezig zijn.
Bij uitwedstrijden van jeugdteams (t/m A-jeugd) vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. De regel is per 3 kinderen mag er 1 chauffeur meekomen. Dit geldt dus niet voor ouders van de thuisspelende vereniging: zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

De 1,5-meter afstandsregel
– Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
– Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
– Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
– Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Aankomst in de sportaccommodatie
– Schud geen handen!
– Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
– Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
– Indien de kleedkamer te klein is m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

Gedrag in de kleedkamer
– In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
– Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
– Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

Wedstrijd
Begroeting:
– Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
– Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
– Alleen spelers en scheidsrechters zijn op het veld aanwezig tijdens de begroeting er worden geen kinderen als VIP toegestaan op het veld.

Warming up:
– Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.
Gedrag op het speelveld en door publiek:
– Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
o Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
o Een clublied te zingen.
o Overwinningsmomenten te vieren.
o High fives te geven.

Tijdens de wedstrijd:
– Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.
– Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers. Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
– Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
– Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
– Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

Rust:
– Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.

Na de wedstrijd:
– Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
– Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

Voor uitwedstrijden geldt:
– Douchen is niet altijd toegestaan. Check de richtlijnen van de betreffende vereniging op: https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2020/09/corona-maatregelen-verenigingen200910.xlsx (ben je op zoek naar een specifieke vereniging, zoek dan in het document d.m.v. Ctrl + F).
– Teams mogen samen worden vervoerd. In de auto wordt vanaf 13 jaar het gebruik
van een mondkapje geadviseerd. Dit is niet verplicht.

Richtlijnen Sporthal de Salamander
Aanvullend op het RIVM en het NHV zijn er ook specifieke richtlijnen m.b.t. gebruik van de Salamander:
– Teams wachten buiten de zaal tot zij de kleedkamer kunnen betreden indien er geen plek is op de tribunes/banken.
– Kleedkamers zijn beschikbaar. Er mogen max. 5 personen tegelijk in de kleedkamer. Er mag gebruik worden gemaakt van de douches. Houdt daarbij wel de 1,5 meter regel aan.
– Café de Salamander is geopend. Zij zijn ook verplicht zich aan de geldende regels te houden. Registratie is verplicht (kan aan de deur), er geldt een maximaal van 4 personen per tafel en er is een beperkt aantal tafels beschikbaar.