Zoals aangekondigd in de persconferentie op 21 april, zullen de buitensportverenigingen hun trainingen weer hervatten voor kinderen onder de 18 jaar. Inmiddels hebben we overleg gehad met de Gemeente Dongen en andere sportverenigingen en hebben we een plan om ook onze jeugd-trainingen weer op te starten. Dit vraagt van ons allen een aanpassingsvermogen en het is dan ook noodzakelijk dat onze trainers, ouders en leden zich houden aan de geldende maatregelen om dit veilig te kunnen doen. Onze trainers zijn op de hoogte van de maatregelen en hebben de trainingen en trainingsgroepen hierop aangepast. Wij verwachten van onze leden dat zij de aanwijzingen van de trainers opvolgen. Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op via dongen@handbal.nl

De trainingen voor de F-, E-, D-, C- en B-jeugd zullen worden hervat vanaf woensdag 29 april. Er zal dan getraind worden volgens onderstaand schema:

Maandag:

18.00 – 19.00                         F-jeugd

19.15-20.15                            E-jeugd

Dinsdag:

18.00 – 19.00                         D-jeugd

Woensdag:

17.30 – 18.30                         Jongens C

19.00 – 20.00                        Meiden B

Donderdag:

18.00 – 19.00                          E-jeugd

19.15-20.15                             D-jeugd

Richtlijnen

Leden:

 • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.
 • Er is desinfecterende handgel aanwezig om na de training te gebruiken.
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten, griepsymptomen, benauwdheid of koorts hebt of iemand in jouw huishouden deze klachten heeft of positief getest is op het coronavirus!
 • Was voor en na de training thuis je handen met water en zeep.
 • Vermijd aanraking met je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij ’t Theehuis.
 • ’t Theehuis is gesloten (zowel de kantine als de kleedruimtes). Ga dus van tevoren thuis naar het toilet, kleed je thuis om en kom in sportkleding naar ’t Theehuis en douche thuis.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 • Verlaat direct na de training het sportterrein.

Ouders:

 • Voor ouders is het niet toegestaan om het terrein van HV Dongen te betreden. Dit geldt voor zowel voor, tijdens als na de training.
 • Komt niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij ’t Theehuis.
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Voor ouders geldt dat zij ook 1,5m afstand houden van elkaar en de trainers. Ouders mogen het terrein van ’t Theehuis niet betreden en zetten hun kind dus af bij de poort.
 • Haal direct na de training uw kind op van de afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 • Houdt 1,5m afstand van andere ouders en de trainer(s).

Route van- en naar de training:

 • Fietsen mogen worden geplaatst voor zwembad De Vennen.
 • Auto’s kunnen worden geplaatst op de parkeerplaats voor de Vennen. Houd hierbij één parkeervak tussen de auto’s vrij.
 • Kinderen die niet gebracht worden zullen zelfstandig naar ’t Theehuis lopen. Voor leden van 13 tot 18 jaar geldt dat zij ook 1,5 m afstand houden van anderen.

F-E-D-jeugd brengen en halen:

Brengen:

 • Ouders mogen hun kind brengen tot aan de poort van ’t Theehuis. Wij zorgen ervoor dat de trainer de kinderen daar opvangt en begeleid naar de training. Ouders houden 1,5 m afstand ten opzichte van anderen buiten hun huishouden.
 • Auto’s kunnen worden geplaatst op de parkeerplaats voor zwembad de Vennen. Houd hierbij één vak tussen de auto’s vrij.

Halen:

 • Voor de F-E-D- jeugd geldt dat de trainer na de training met groepjes van 5 kinderen naar de parkeerplaats aan het einde van het pad (voor zwembad de Vennen) loopt. We willen de ouders van de jeugd die hun kinderen komen ophalen vragen hier te wachten tot hun kind wordt gebracht en daarna zo snel mogelijk met hun kind de parkeerplaats te verlaten.

Wij wensen al onze jeugdleden veel sportplezier!

Namens het bestuur van HV Dongen.